Tel. 5667 3831 info@intelligentne.ee
Küsi infot

Oleme Sinu sisemise potentsiaali arendajad, teadmiste süstematiseerijad ja võimaluste avardajad

Coaching

Lahenduskeskne coaching on professionaalne ja loov suhe kliendiga, mille käigus keskendutakse  kliendi jaoks olulistele küsimustele, genereeritakse erinevaid lahendusi ja jõutakse suurimat  väärtust loova tulemuseni.

Loe lähemalt

Mentorlus

Mentorid on inimesed, kes aitavad menteel saavutada oma laiapõhiseid eesmärke arendades mentee isikuomadusi ja spetsiifili oskusi.Mentorid on tähelepanelikud küsijad, peegeldajad ja arenguruumi loojad.

Loe lähemalt